Raporty ESPI  2023

1_RB-W_ASO_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A._ Pobierz plik PDF 2_RB-W_ASO_Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku_ Pobierz plik PDF 3_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz plik PDF 4_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego Pobierz plik PDF 5_RB-W_ASO_ Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego Pobierz plik PDF 6_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze_ Pobierz plik PDF 7_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło_ Pobierz plik PDF 8_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA Pobierz plik PDF 9_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji pana Marcina Kłopocińskiego_ Pobierz plik PDF