Uni Europejskiej Fundusze

Projekty

Realizujemy inwestycję A1.4.1.
“Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” działanie 1. “Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury” pt. “Unowocześnienie parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym”. Inwestycja jest finansowana ze środków planu rozwojowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia: 6 656 971,74 PLN
Wsparcie z planu rozwojowego: 2 662 788,69 PLN

Przedsięwzięcie polega na zakupie maszyn do produkcji chrupków kukurydzianych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli procesów produkcji.

Celem inwestycji jest unowocześnienie posiadanej linii produkcyjnej. Wszystkie zaplanowane inwestycje pozwolą na unowocześnienie i zmodernizowanie posiadanego parku maszynowego oraz zwiększenie wydajności produkcji.

Inwestycja rozpoczęła się w marcu 2022, a zakończyła we wrześniu 2023 roku.