Raporty ESPI  2022

1_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego Pobierz plik PDF 2_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeZawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze_ Pobierz plik PDF 3_RB-W_ASO_Rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Pobierz plik PDF 4_RB-W_ASO_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A. Pobierz plik PDF 5_RB_ASO_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 28 czerwca 2022 roku_ Pobierz plik PDF 6_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządczepdf Pobierz plik PDF 7-RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA_ Pobierz plik PDF 8_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Marcin Kłopociński Pobierz plik PDF 9_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz plik PDF 10_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz plik PDF 11_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz plik PDF 12_RB-W_ASO_Korekta Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz plik PDF 13_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz plik PDF 14_RB-W_ASO_Rejestracja akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Pobierz plik PDF