Raporty ESPI  2021

1_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło Pobierz plik PDF 2_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze_ Pobierz plik PDF 3_RB-W_ASO_ Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego_ Pobierz plik PDF 4_RB-W_ASO_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A. Pobierz plik PDF 5_RB_ASO_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 24 czerwca 2021 roku. Pobierz plik PDF 6_RB-W_ASO_Rejestracja akcji serii K oraz serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A._ Pobierz plik PDF 7_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA Pobierz plik PDF 8_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Corvus FIZAN w likwidacji Pobierz plik PDF 9_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA_ Pobierz plik PDF 10_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA_ Pobierz plik PDF 11_RB-W_ASO_Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz plik PDF 12_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Corvus FIZAN w likwidacji Pobierz plik PDF 13_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA Pobierz plik PDF 14_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA Pobierz plik PDF 15_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło Pobierz plik PDF 16_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA_ Pobierz plik PDF 17_RB-W_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego Pobierz plik PDF