Raporty ESPI  2020

1_RB_ASO_PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI Pobierz plik PDF 2_RB-W_ASO_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A. Pobierz plik PDF 3_RB_ASO_DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJI_ Pobierz plik PDF 4_RB_ASO_TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DUKUMENTÓW AKCJIpdf Pobierz plik PDF 5_RB_ASO_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 4 sierpnia 2020 roku._ Pobierz plik PDF 6_RB_ASO_CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Pobierz plik PDF 7_RB_ASO_PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Pobierz plik PDF