Raporty ESPI  2019

1_RB_ASO_ Zawarcie umowy najmu_ Pobierz plik PDF 2_RB_ASO_Zawarcie Aneksu nr 3 do umowy dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego Pobierz plik PDF 3_RB_ASO_Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym Pobierz plik PDF 4_RB-W_ASO_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A Pobierz plik PDF 5_RB_ASO_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 24 czerwca 2019 roku. Pobierz plik PDF 6_RB_ASO_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na II części obrad ZWZ EUROSNACK SA w dniu 1 lipca 2019 roku. Pobierz plik PDF 7_RB-W_ASO_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A._ Pobierz plik PDF 8_RB-W_ASO_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ EUROSNACK SA w dniu 30 lipca 2019 roku Pobierz plik PDF 9_RB_ASO_Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym Pobierz plik PDF 10_RB_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego_ Pobierz plik PDF 11_RB_ASO_Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez New Gym SA Pobierz plik PDF