Raporty ESPI  2018

1_RB_ASO_Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym_ Pobierz plik PDF 2_RB-W_ASO_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A Pobierz plik PDF 3_RB-W_ASO_Korekta raportu nr 2_2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. Pobierz plik PDF 4_RB_ASO_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Eurosnack SA w dniu 26 czerwca 2018 roku Pobierz plik PDF