Raporty EBI  2024

1RB EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 Pobierz plik PDF 2 RB EBI Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku społki Eurosnack SA Pobierz plik PDF 2 RB EBI Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku spółki Eurosnack SA -ZAŁĄCZNIK Pobierz plik PDF 3 RB EBI Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Pobierz plik PDF 3 RB EBI Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” -ZAŁĄCZNIK Pobierz plik PDF