Raporty EBI  2023

1_RB EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 Pobierz plik PDF 2_RB EBI Raport za IV Q 2022 Pobierz plik PDF 2_załRaport okresowy_za_ IV kwartał 2022 Pobierz plik PDF 3_RB EBI Raport za I Q 2023 Pobierz plik PDF 3_zał_EUROSNACK RAPORT 1Q_2023 Pobierz plik PDF 4_RB_raport roczny za 2022 Pobierz plik PDF 4_RR_EUROSNACK_2022_sparwozdanie zarządu-sig-sig Pobierz plik PDF 4_RR_EUROSNACK_Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF 2022 (002)-sig-sig Pobierz plik PDF 4_RR_EUROSNACK_RAPORT ROCZNY 2022_-sig-sig Pobierz plik PDF 4_RR_EUROSNACK_Sprawozdanie finansowe 2022_ PDF -sig-sig Pobierz plik PDF 4_RR_EUROSNACK_sprawozdanie z badania br_2022 Pobierz plik PDF 5_RB_EBI Zwołanie ZWZ Eurosnack 30062023 Pobierz plik PDF 5_RB_ZAŁOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Eurosnack 30062023 Pobierz plik PDF 6_RB_EBI Zmiany Zwołanie ZWZ Eurosnack 30062023 Pobierz plik PDF 6_zał_ZMIANA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Eurosnack 30062023 Pobierz plik PDF 7_RB_EBI Treść podjętych uchwał na ZWZ 30062023 Pobierz plik PDF 7_RB_EBI_ZAŁ_2023-06-30_akt notarialny_podjęte uchwały Pobierz plik PDF 8_RB_EBI Wypłata dywidendy za 2022 Pobierz plik PDF 9_RB EBI Raport za II Q 2023 Pobierz plik PDF 9_ZA.EUROSNACK_RAPORT IIQ_2023 Pobierz plik PDF 10_EBI Informacja o zakończeniu subskrypcji serii O Pobierz plik PDF 10_zał.2023-08-28_Zakończenie subskrypcji akcji serii O Pobierz plik PDF 11_EBI Podwyższenie kapitału seria O Pobierz plik PDF 12_RB EBI Raport za III Q 2023 Pobierz plik PDF 12_ZAŁ.EUROSNACK_RAPORT 3Q_2023 Pobierz plik PDF