Raporty EBI  2022

1_RB EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 Pobierz plik PDF 2_RB EBI Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem Pobierz plik PDF 3_RB EBI Raport za IV Q 2021 Pobierz plik PDF 3_ZAŁ_Raport okresowy_za_ IVkwartał 2021 Pobierz plik PDF 4_RB EBI Raport za I Q 2022 Pobierz plik PDF 4_ZAŁ_Raport okresowy_za_ Ikwartał 2022_ Pobierz plik PDF 5_RB_raport roczny za 2021 Pobierz plik PDF 5_RR_EUROSNACK sprawozdanie finansowe 2021 Pobierz plik PDF 5_RR_EUROSNACK_Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF 2021 Pobierz plik PDF 5_RR_EUROSNACK_Raport Roczny 2021 Pobierz plik PDF 5_RR_EUROSNACK_sprawozdanie zarządu za 2021 Pobierz plik PDF 5_RR_Sprawozdanie biegłego dot. Eurosnack 2021 Pobierz plik PDF 6_RB_Zwołanie ZWZ Eurosnack 28062022 Pobierz plik PDF 6_ZAŁ_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Eurosnack 28062022 Pobierz plik PDF 6_ZAŁ_Projekty uchwał na ZWZ 28062022 Pobierz plik PDF 7_RB EBI Treść podjętych uchwał na ZWZ 28062022 Pobierz plik PDF 7_ZAŁ__ZWZ PODJĘTE UCHWAŁY Pobierz plik PDF 8_RB EBI Wypłata dywidendy za 2021 Pobierz plik PDF 9_RB EBI Uchwała Zarządu seria N Pobierz plik PDF 10_RB EBI Informacja o zakończeniu subskrypcji serii N Pobierz plik PDF 10_RB_EBI_zał._Zakończenie subskrypcji akcji serii N Pobierz plik PDF 11_RB EBI Raport za II Q 2022 Pobierz plik PDF 11_ZAŁ__Raport okresowy_za_ II kwartał 2022_ Pobierz plik PDF 12_RB_EBI Podwyższenie kapitału seria N Pobierz plik PDF 13_RB EBI Raport za III Q 2022 Pobierz plik PDF 13_ZAŁ_EUROSNACK_Raport okresowy_za_ III kwartał 2022 Pobierz plik PDF 14_RB EBI Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem Pobierz plik PDF