Raporty EBI  2021

1_RB EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Pobierz plik PDF 2_RB EBI Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem Pobierz plik PDF 3_Raport okresowy_za_ IVkwartal_2020_EUROSNACK S.A. Pobierz plik PDF 3_RB_raport okresowy za IV Q2020 Pobierz plik PDF 4_RB_ Uchwała Zarządu_kapitał docelowy Pobierz plik PDF 5_RB_ Informacja o zakończeniu subskrypcji serii L Pobierz plik PDF 5_załącznik_Raport Zakończenie subskrypcji akcji serii L z kosztami Pobierz plik PDF 6_RB_Informacja o zakończeniu subskrypcji serii K oraz informacja o incydnetalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych Pobierz plik PDF 6_załącznik_Raport Zakończenie subskrypcji akcji serii K z kosztami Pobierz plik PDF 7_RB_Podwyższenie kapitału seria L Pobierz plik PDF 8_Raport okresowy_za_ I kwartał 2021 Pobierz plik PDF 8_RB EBI Raport za I Q 2021 Pobierz plik PDF 9_EBI Korekta raportu za IQ 2021 Pobierz plik PDF 9_Raport okresowy_za_ I kwartał 2021 _po uzupełnieniu tabeli _akceptacja Pobierz plik PDF 10_EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2020 Pobierz plik PDF 11_RB_raport roczny za 2020 Pobierz plik PDF 11_RR_2020_Eurosnack Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF 2020 Pobierz plik PDF 11_RR_2020_RAPORT ROCZNY EUROSNACK SA Pobierz plik PDF 11_RR_2020_SPRAW. ZARZĄDU EUROSNACK Pobierz plik PDF 11_RR_2020_Sprawozdanie finsnsowe Eurosnack Pobierz plik PDF 11_RR_sprawozdanie biegłego Eurosnack 2020 Pobierz plik PDF 12_RB_Zwołanie ZWZ Eurosnack 24062021 Pobierz plik PDF 12_ZAŁ_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Eurosnack_ZAŁĄCZNIK (1) Pobierz plik PDF 12_ZAŁ_PROJEKTY UCHWAŁ_ ZWZ Eurosnack_ZAŁĄCZNIK (2) Pobierz plik PDF 13_RB_EBI Treść podjętych uchwał na ZWZ 24062021 Pobierz plik PDF 13_załTREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ_ZWZ Eurosnack Pobierz plik PDF 14_RB_EBI Wypłata dywidendy za 2020 Pobierz plik PDF 15_RB_EBI Powołanie RN 24062021 Pobierz plik PDF 16_RB_EBI Powołanie Zarządu 24062021 Pobierz plik PDF 17_RB EBI Raport za II Q 2021 Pobierz plik PDF 17_zał_Raport okresowy_za_ II kwartał 2021 _EUROSNACK Pobierz plik PDF 18_RB_EBI Uchwała Zarządu seria M Pobierz plik PDF 19_EBI Informacja o zakończeniu subskrypcji serii M Pobierz plik PDF 19_Zakończenie subskrypcji akcji serii M Pobierz plik PDF 20_RB EBI Raport za III Q 2021 Pobierz plik PDF 20_zał_Raport okresowy_za_ III kwartał 2021 Pobierz plik PDF 21_EBI Podwyższenie kapitału seria M Pobierz plik PDF