Raporty EBI  2020

1_RB EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Pobierz plik PDF 2_RB EBI Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem Pobierz plik PDF 3_EBI raport okresowy za IVQ2019 Pobierz plik PDF 3_zał_Raport okresowy_za_ IV kwartal_2019__ Pobierz plik PDF 4_EBI raport okresowy za IQ2020 Pobierz plik PDF 4_Raport okresowy_za_ I kwartal_2020_EUROSNACK Pobierz plik PDF 5_EBI Zmiana terminu przekazywania raportów Pobierz plik PDF 6_EBI_raport roczny za 2019 Pobierz plik PDF 6_RR_2019_Eurosnack Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF 2019.BES-sig Pobierz plik PDF 6_RR_2019_Raport roczny_list do akcjonariuszy_ EUROSNACK SA -sig Pobierz plik PDF 6_RR_2019_SPRAW. ZARZĄDU EUROSNACK -sig Pobierz plik PDF 6_RR_2019_Sprawozdanie biegłego dot. Eurosnack 20119-sig Pobierz plik PDF 6_RR_2019_Sprawozdanie finansowe.BES-sig Pobierz plik PDF 7_EBI Zwołanie ZWZ Eurosnack 04082020 Pobierz plik PDF 7_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Eurosnack_04082020-0 Pobierz plik PDF 7_Projekty_uchwal_na_ZWZ_04082020-1 Pobierz plik PDF 8_EBI Treść podjętych uchwał na ZWZ 04082020 Pobierz plik PDF 8_ebi_załącznik Protokół_ZWZ_EUROSNACK_2020 Pobierz plik PDF 9_EBI Wypłata dywidendy za 2019 Pobierz plik PDF 10_EBI raport okresowy za II Q2020 Pobierz plik PDF 10_Raport okresowy_za_ II kwartal_2020_eurosnack Pobierz plik PDF 11_EBI Rejestracja zmian Statutu w KRS Pobierz plik PDF 12_EBI_Powołanie Wiceprezesa Zarządu Pobierz plik PDF 12_zał_2020-09-07_Zyciorys Tomasz Wlazło Pobierz plik PDF 13_EBI_raport okresowy za III Q2020 Pobierz plik PDF 13_Raport okresowy_za_ III kwartal_2020 Pobierz plik PDF