Raporty EBI  2019

1_RB EBI Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Pobierz plik PDF 2_RB EBI Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem Pobierz plik PDF 3_Raport okresowy_za_ IV kwartal_2018 Pobierz plik PDF 3_RB EBI raport okresowy za IVQ2018 Pobierz plik PDF 4_EBI raport okresowy za IQ2019 Pobierz plik PDF 4_Raport okresowy_za_ I kwartal_2019 Pobierz plik PDF 5_EBI Zwołanie ZWZ Eursnack 24062019 Pobierz plik PDF 5_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Eurosnack 24062019 Pobierz plik PDF 5_Projekty uchwał na ZWZ 24062019 Pobierz plik PDF 6_EBI_raport roczny za 2018 Pobierz plik PDF 6_RAPORT_ROCZNY_2018-0 Pobierz plik PDF 6_Opinia_Bieglego_podpis_tradycyjny-3 Pobierz plik PDF 6_WPROWADZENIE_DO_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_2018-2 Pobierz plik PDF 7_EBI Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał ZWZ 24062019 Pobierz plik PDF 7_Projekty uchwał ZWZ 24062019 Pobierz plik PDF 8_EBI Treść podjętych uchwał na ZWZ 24062019 oraz przerwa w oradach Pobierz plik PDF 8_Treść uchwał + przerwa ZWZ Eurosnack 25062019 Pobierz plik PDF 9_EBI II część obrad ZWZ Pobierz plik PDF 9_II część ZWZ Eurosnack 01072019 Pobierz plik PDF 10_EBI Zwołanie NWZ Eurosnack 30072019 Pobierz plik PDF 10_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Eurosnack seria K + kap. doc. 30072019 (1) Pobierz plik PDF 10_Projekty uchwał_NWZ Eurosnack seria K + kap. doc. 30072019 (2) Pobierz plik PDF 11_EBI Treść podjętych uchwał na NWZ 30072019 Pobierz plik PDF 11_Treśc podjętych uchwał_NWZ Eurosnack 30072019 Pobierz plik PDF 12_EBI raport okresowy za IIQ2019 Pobierz plik PDF 12_Raport okresowy_za_ II kwartal_2019_EUROSNACK Pobierz plik PDF 13_EBI Podwyższenie kapitału seria K Pobierz plik PDF 14_EBI raport okresowy za IIIQ2019 Pobierz plik PDF 14_Raport okresowy_za_ III kwartal_2019__ Pobierz plik PDF