2022-06-28_ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.                  

Treść raportu:                                                                                                                                

Zarząd spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku (wtorek), o godz. 1100 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ _pobierz 

2.Wzór pełnomocnictwa_pobierz 

3.Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał_pobierz 

4.Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ w dn.28.06.2022r._pobierz 

5.Projekty uchwał na ZWZ _pobierz 

 

 

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZ W DNIU 28.06.2022

ZAŁĄCZNIK_pobierz