2019-07-30 NWZ

 

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 lipca 2019 roku (wtorek), o godz. 1200 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.

 

1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ _pobierz

2.Wzór pełnomocnictwa _pobierz

3.Wniosek Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał _pobierz

4.Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZ w dn.30.07.2018 r. pobierz

5.Projekty uchwał na NWZ  pobierz

 

Treść uchwał podjętych przez NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 30 lipca 2019 roku

pobierz_treść uchwał podjętych przez NWZ