Uchwały NWZA z dn 25.02.2011

RB 7/2011   25 lutego 2011 r.

Treść uchwał podjętych przez NWZ Eurosnack S.A. obradujące po przerwie w dniu 25 lutego 2011r.


Zarząd EUROSNACK S.A. (Emitent) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez NWZ Emitenta obradujące po przerwie w dniu 25 lutego 2011 roku. Pełnomocnik Bio-Med Investors S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgłosił sprzeciw do uchwały nr 5, który został zaprotokołowany. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odstąpiło od rozpatrywania uchwały nr 6 dotyczącej punktu 11) planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

    * Protokół NWZ EUROSNACK S.A. 25.02.2011.pdf rozmiar: 256.6 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

    * Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
    * Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu