Ogółem liczba akcji i głosów: 32817041
AkcjonariuszLiczba akcji/głosówProcentowy udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O. 12213000 37%
CORVUS FIZ 4207168 12%
NEW GYM S.A. 10349257 31%
POZOSTALI 3425416 10%
MIROSŁAW TOMASZ WLAZŁO 2622200 7%