Ogółem liczba akcji i głosów: 37739041
AkcjonariuszLiczba akcji/głosówProcentowy udział w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA
MARCIN KŁOPOCIŃSKI WRAZ Z PODMIOTEM ZALEŻNYM PRIVATE INVESTORS SP. Z O.O. 11838500 31%
NEW GYM S.A. 14681142 38%
POZOSTALI 3675199 9%
MIROSŁAW TOMASZ WLAZŁO 7544200 19%