RB_ASO 6/2012 29 czerwca 2012 r

 

Temat :Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %    

Treść raportu:                                                                                                        

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 10.971.468

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 14.668.508

Akcjonariusz : Bożena Kołakowska

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 4.371.563

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 39,84%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 29,80%

Akcjonariusz : REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 3.010.855

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 27,44%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,53%

Akcjonariusz : PRIVATE INVESTORS sp. z o. o.

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 2.739.050

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 24,97%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 18,67%

Akcjonariusz : SAR PW sp. z o.o. sp. komandytowa

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 600.000

Udział w liczbie głosów na ZWZ – 5,47%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 4,09%

 

Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu