RB_ASO_9/2016 6 lipca 2016 r

REALIZACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIEŃ 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :Andrzej Krakówka - Prezes ZarząduEwa Kawałkowska - Prokurent samoistny

Zgodnie z art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR"), Zarząd Eurosnack SA informuje, iż w okresie od 01.01.2016 roku do 05.07.2016 roku otrzymał od Jeronimo Martins Polska S.A z siedzibą w Kostrzynie („Odbiorca") zamówienia na łączną wartość  2.518.185,96 zł plus VAT.

 

Zleceniem o najwyższej wartości jest zlecenie z dnia 05.07.2016 roku;

Przedmiotem zlecenia jest:  dostawa biszkoptów deserowych oraz chrupek kukurydzianych;

-Termin dostawy przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Odbiorcy w partiach w okresie od dnia 06.07.2016 do dnia 12.07.2016.

- Wartość przedmiotu zlecenia: 179.558,64 zł plus VAT;

 

W opinii Zarządu Spółki informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny