RB_ASO_8/2013 18 grudnia 2013 r

Temat                                                                                                           

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %    

 

Treść raportu:                                                                                               

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ Spółki w dniu 18 grudnia 2013 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

 

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 10.806.797

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 14.668.508

 

Akcjonariusz : Bożena Kołakowska

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 4.371.563

Udział w liczbie głosów na NWZ – 40,45%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 29,80%

 

Akcjonariusz : CORVUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 3.112.834

Udział w liczbie głosów na NWZ – 28,80%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 21,22%

 

Akcjonariusz : PRIVATE INVESTORS sp. z o. o.

Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ – 2.996.400

Udział w liczbie głosów na NWZ – 27,73%

Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,43%

 

 Osoby reprezentujące Spółkę 

Ewa Kawałkowska -Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu