RB_ASO 8/2011 15 kwietnia 2011 r.

RB_ASO 8/2011   15 kwietnia 2011 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK S.A.

 

Zarząd EUROSNACK S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na NWZ Emitenta w dniu 15 kwietnia 2011 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZ wyniosła: 12.272.907

Akcjonariusz : Beline Investments Ltd
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 2.756.125
Udział w liczbie głosów na NWZ - 22,46%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 20,65%

Akcjonariusz : PRORENT Development spółka komandytowa
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 688.438
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,61%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,16%

Akcjonariusz : AQUILA INVSTMENT S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 1.024.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 8,34%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 7,67%

Akcjonariusz : Marta Bielecka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 927.000
Udział w liczbie głosów na NWZ - 7,55%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,94%

Akcjonariusz : Bio - Med Investors S.A.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 830.010
Udział w liczbie głosów na NWZ - 6,76%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,22%

Akcjonariusz : Jarosław Leszczyszyn
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 672.261
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,48%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 5,04%

Akcjonariusz : Pasaż Łużycki sp. z o.o.
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 666.666
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,43%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,99%

Akcjonariusz : Bogdan Małachwiej
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 2.503.783
Udział w liczbie głosów na NWZ - 20,40%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 18,75%

Akcjonariusz : Marcin Kłopociński łącznie z podmiotem powiązanym
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZ - 663.002
Udział w liczbie głosów na NWZ - 5,40%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 4,97% 


Podpisy osób reprezetujących spółkę:
15-04-2011 Bartosz Wasylewicz 
15-04-2011 Mariusz Spirkowicz