RB_ASO_6/2015 22 grudnia 2015r

Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2015 roku (WZ) byli:
1. Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 688.986 akcji i głosów na WZ, stanowiących 24,04% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 17,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
2. New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 559.884 akcji i głosów na WZ, stanowiących 19,53% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,84 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
3. Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.347.057 akcji i głosów na WZ, stanowiących 47,00% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 33,29 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
4. SAR PW sp. z o.o. SK z siedzibą w Warszawie posiadająca 214.776 akcji i głosów na WZ, stanowiących 7,49% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 5,31 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;

Liczba akcji i głosów uczestniczący w NWZ Spółki w dniu 21 grudnia 2015 roku wynosiła 2.866.305, co stanowi 70,83 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.