RB_ASO_5/2017 10 sierpnia 2017 r

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 z dnia 21 lipca 2017 roku do Umowy Dyskontowej - umowy wykupu wierzytelności odwrotnego (Finansowanie Dostawców) z dnia 12 sierpnia 2016 roku („Umowa").

Przedmiotem Aneksu nr 1 do Umowy Dyskontowej nr 87512/2016/00001086/00 zawartej pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank") jest przedłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Osoba reprezentująca Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu