RB_ASO_2/2013 11 lutego 2013 r

Temat Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd EUROSNACK S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 lutego 2013 roku zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej o zbyciu w dniach od 18 maja 2012 roku do 22 maja 2012 roku łącznie 20.000 akcji EUROSNACK S.A. po średniej cenie 0,46 zł za jedną akcję tj.:

18.05.2012 zbył 61 sztuk akcji po cenie 0,54 zł

18.05.2012 zbył 439 sztuk akcji po cenie 0,54 zł

18.05.2012 zbył 500 sztuk akcji po cenie 0,54 zł

18.05.2012 zbył 500 sztuk akcji po cenie 0,54 zł

18.05.2012 zbył 5700 sztuk akcji po cenie 0,44 zł

21.05.2012 zbył 81 sztuk akcji po cenie 0,50 zł

21.05.2012 zbył 5600 sztuk akcji po cenie 0,45 zł

22.05.2012 zbył 4000 sztuk akcji po cenie 0,46 zł

22.05.2012 zbył 47 sztuk akcji po cenie 0,47 zł

22.05.2012 zbył 3072 sztuk akcji po cenie 0,47 zł

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska – Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu