RB_ASO_25/2014 31 grudnia 2014 r

Temat: Nabycie akcji przez osobę nadzorującą  

 

Podstawa prawna:                                                                                     

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych     

 

Zarząd Eurosnack S.A. [Spółka] informuje, że otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o nabyciu przez reprezentowaną przez niego spółkę New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 5.598.899 akcji Spółki.

 

Transakcje na podstawie, których spółka New Gym S.A. nabyła akcje Eurosnack SA miały miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect. W dniu 18 grudnia 2014 roku New Gym S.A. nabyła 5.388.674 akcji Spółki po 0,11 zł każda akcja i w dniu 29 grudnia 2014 roku nabyła 210.225 akcji Spółki po 0,50 zł każda akcja. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2014 roku.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu