RB_ASO_22/2014 15 grudnia 2014 r

Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami  posiadającymi powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 roku (WZ) byli:

  1. Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 6.889.860 akcji i głosów na WZ, stanowiących 38,70% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 17,03 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
  2. Remilno Trading & Investment LTD. z siedzibą na Cyprze posiadający 5.388.674 akcji i głosów na WZ, stanowiących 30,27% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,32 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.
  3. Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 5.343.580 akcji i głosów na WZ, stanowiących 30,01% kapitału zakładowego i głosów na WZ, co stanowi 13,21 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;

Liczba akcji i głosów uczestniczący w NWZ Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku wynosiła 17.803.909, co stanowi 44 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu