RB_ASO 15/2011 7 październik 2011r

 

Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

 

 

Podstawa prawna :

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

                                  

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 7 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od Pana Marcina Kłopocińskiego, który poinformował, że w dniu 6 października 2011 roku na sesji giełdowej nabył łącznie 20.000 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 0,15% kapitału zakładowego oraz 0,15% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększył powyżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed w/w. zmianą Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. posiadał 1.329.544 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 9,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.329.544 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

Po w/w. zmianie Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o. posiada 1.349.544 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 10,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.349.544 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Marcin Kłopociński nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Podmiotem zależnym od Pana Marcina Kłopocińskiego posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu