RB_ASO_14/2014 26 czerwca 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, że Akcjonariuszami  posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku (ZWZ) byli:

  1. Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 8.511.761 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 41,18% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 31,65 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
  2. Corvus FIZAN reprezentowany przez SATURN TFI S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 6.619.860 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 32,02% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 24,62 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
  3. Bożena Kołakowska posiadająca 4.268.837 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 20,65% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 15,87 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki;
  4. SAR PW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.271.666 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 6,15% kapitału zakładowego i głosów na ZWZ, co stanowi 4,73 % kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.

 

Liczba akcji i głosów uczestniczący w ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2014 roku wynosiła 20.672.124, co stanowi 76,87 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

Osoby reprezentujace Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu