RB 6/2017 31 maja 2017 r

 

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2016 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

załączniki:

Raport roczny 2016_pobierz

Opinia i raport biegłego rewidenta _pobierz 

Sprawozdanie finansowe_pobierz 

Spawozdanie Zarządu_pobierz