RB 5/2017 10 maja 2017 r

 

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

RAPORT ZA IQ 2017_załącznik_pobierz