RB 5/2013 14 lutego 2013 r

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

 

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załącznik

Osoby reprezentujące spółkę

 

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu