RB 5/2012 14 lutego 2012 r

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

załączniki

EUROSNACK 4Q2011