RB 4/2023 31.05.2023 Raport roczny za 2022 rok

Treść raportu:

Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2022 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka -Prezes Zarządu

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

 

pobierz załączniki

RAPORT ROCZNY 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2022 

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2022