RB 4/2016 15 lutego 2016r

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku_pobierz