RB 4/2014 14 lutego 2014

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

załącznik RAPORT IVQ 2013

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu