RB 32/2012 14 listopada 2012

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

 Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

 Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załączniki EUROSNACK 3Q2012

Osoby reprezentujące spółkę

 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu