RB 30/2014 14 listopada 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu 

Bartosz Wsylewicz - Członek Zarządu 

 

załącznik ; raport 3 Q2014