RB 30/2013 14 sierpnia 2013

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

 Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załącznik EUROSNACK S.A. II KWARTAŁ 2013R

Osoby reprezentujące spółkę

 

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 

 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu