RB 19/2016 16 sierpnia 2016 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

ZAŁĄCZNIK_RAPORT ZA IIQ2016

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka – Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska – Prokurent Samoistny