RB 14/2013 28 maja 2013 r

Temat: Raport roczny za 2012 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2012 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby Reprezentujące Spółkę:

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

załączniki do pobrania

Informacja Zarządu za 2012 r.

Sprawozdanie Finansowe za 2012 r.

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta za 2012 r.