RB 11/2012 15 maja 2012 r

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

 

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

 Załącznik 

Raport okresowy za I kwartał 2012 r