RB 10/2012 11 maja 2012 r

Temat: Raport roczny za 2011 rok

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę

Ewa Kawałkowska –Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu

Załączniki do Raportu Rocznego za 2011 rok:

Informacja Zarządu za 2011 rok

Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta za 2011 rok