RB _7/2022 28.06.2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku


Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 czerwca 2022 r.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka _prezes Zarządu
Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu

pobierz