RB 49/2011 14 listopad 2011r

RB  49/2011   z dnia 14 listopad 2011r

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2011 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 Załącznik

*Raport za III kwartał 2011 roku pdf .513,1KB 

Osoby reprezentujące spółkę:

Ewa Kawałkowska, Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz, Członek Zarządu