RB 37/2015 16 listopada 2015

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 raport III Q 2015 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Aneta Kazieczko – Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska – Prokurent