RB 37/2013 14 listopada 2013r

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

 

Treść raportu: Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 załącznik 

Osoby reprezentujące spółkę

 

Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu

 

 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu