RB 11/2015 15 maja 2015 r

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

 

Podstawa prawna : § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu

załącznik