RB_8 14 maja 2021 r Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA


Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka, Emitent") w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu 

Mirosław Tomasz Wlazło - Wiceprezes Zarządu 

załącznik _pobierz