RB 8/2010 11 sierpnia 2010 r.

RB 8/2010   11 sierpnia 2010 r.

Raport za II kwartał 2010 roku

Zarząd Eurosnack S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2010 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

    * Raport za II kwartał 2010 roku.pdf rozmiar: 963.2 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

    * Mariusz Spirkowicz - Prezes Zarządu
    * Małgorzata Kucharczyk - Wiceprezes Zarządu