RB_6/2019 31 maja 2019_Raport roczny za 2018 r.

Zarząd spółki EUROSNACK S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2018 rok.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r pobierz

Raport roczny za 2018 r pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2018 r pobierz

Opinia i raport biegłego rewidenta pobierz